Hướng dẫn về thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị

Hướng dẫn về thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị

Số kí hiệu Số: 65-HD/BTGTW
Ngày ban hành 10/12/2012
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/12/2012
Thể loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo TW
Người ký Phạm Văn Linh

Nội dung


- Qua học tập, người học hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

- Giúp người học vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Sau khi hoàn thành chương trình này, người học được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị, tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để người học tiếp tục theo học các chương trình cao hơn hoặc được miễn học một số chương trình, chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định.

 File đính kèm

Tìm kiếm văn bản
nentang
Scllct
ĐVM
NTVD
EMC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây