Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng của Trung tâm Chính trị huyện Cư Jút:
 - Trung tâm Chính trị huyện Cư Jút là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Jút.
 - Trung tâm Chính trị huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện Cư Jút, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh (Trích điều 1 Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư TW)
 
2. Nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị huyện Cư Jút:
 - Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; Trung cấp lý luận chính trị;  Bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các Nghị quyết, các chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên trên địa bàn huyện. 
 - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ Đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở. 
 - Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển Đảng lý luận chính trị cho Đảng viên mới; nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở
 - Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính trị…Cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. 
 - Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện.
3. Trung tâm Chính trị huyện Cư Jút  có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Cư Jút để hoạt động.
EMC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây